Alsungas novads

1231. gadā Alšvanga kā kiligunda Aliswangis pirmo reizi pieminēta senrakstos – Romas pāvesta vicelegāta Alnas Balduina līgumā ar kuršiem. 1253. gadā tā saukta – ALSWANGHEN.

Patiesībā Alšvanga (alšu vanga – alkšņu līdums) ir daudz senāks kuršu ciems ar šodien zināmiem 2 senču pilskalniem un 5 senkapiem. Pētījumi Kalniņu ugunskapos liecina par apbedījumiem 10.-12. gs. Kuršu ķēniņa Lamekina laikā Alšvanga ietilpusi viņa pārvaldītajā valstī – Bandavā.

Senrakstos teikts, ka 1341. gadā Kuldīgas komturam Alšvangā ir nocietināta māja, bet 1372. gadā celta četrstūraina akmens pils, kas vēlāk papildināta ar apaļiem torņiem un līdz mūsdienām vairākkārt pārbūvēta.

No 1573. gada līdz 1728. gadam ordeņa pils pieder Kurzemes hercoga maršala Šverina dzimtai. 1623. gadā katoļticībā pārgājušais Johans Ulrichs fon Šverins uzceļ mūra baznīcu Svētā erceņģeļa Miķeļa godam un uzsāk vietējo luterāņu atgriešanu katoļticībā. Alšvanga kļūst par visas Kurzemes katoļu centru.

Pēc Kurzemes pievienošanas Krievijas impērijai 1796. gadā Alšvanga pieder kronim līdz 1915. gadam, no 1919. gada ietilpstot Aizputes apriņķī.
1950. gadā nodibināts Alsungas rajons, bet jau 1956. gadā tas pievienots Kuldīgas rajonam.
Līdz 1992. gadam saucās Alsungas ciemats. No 1991. gada 14. novembra ar Ministru Kabineta lēmumu Alsungas ciemats kļuva par pagastu.
Pagasta 191 km2 dzīvo 1688 iedzīvotāji. Robežojas ar Ēdoles, Gudenieku pagastiem, Liepājas rajona Sakas novadu, Ventspils rajona Jūrkalnes un Ziru pagastiem.

Kuldīgas rajona Alsungas pagasta padome savu darbību beidz 2009.gada 30.jūnijā.
Saskaņā ar valstī veikto administratīvi teritoriālo reformu ar 2009.gada 1.jūliju darbu uzsāk 2009.gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētā Alsungas novada dome.
Iedzīvotāju skaits 1663 iedzīvotāji.
Domes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls. Domē 13 deputāti.

2013. gada 1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas un ar 20.06.2013. darbu uzsāk jaunievēlētā Alsungas novada dome 9 deputātu sastāvā.
Domes priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis.
Alsungas novadā reģistrēti 2 ciemi: Alsunga un Almāle.
Iedzīvotāju skaits 1592 cilvēki.

2017.gada 3.jūnijā pašvaldību vēlēšanas un ar 21.06.2017. darbu uzsāk jaunievēlētā Alsungas novada dome ar 9 deputātiem.
Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa.
Alsungas novadā reģistrēti 2 ciemi: Alsunga un Almāle.
Iedzīvotāju skaits 1447 cilvēki.

Pašvaldībā reģistrētas iestādes un struktūrvienības: Alsungas novada dome, Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Administratīvā un  Attīstības nodaļa, Izglītības pārvalde, sporta pārvalde, vidusskola, mūzikas skola, pirmsskolas izglītības iestāde, kultūras nams, bibliotēka, Alsungas novada tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs, pašvaldības policija, , Dzimtsarakstu nodaļa, Finanšu nodaļa.

Autobusu satiksme ar Rīgu, Kuldīgu. Attālums no Kuldīgas – 30 kilometri. Novadu šķērso ceļš Kuldīga-Jūrkalne.

Vēsturnieka Agra Dzeņa pētījums "Alsungas novada 13.-18. gs. vēsturiskā izpēte"