Alsunga – Capital of the Suiti

This area was first mentioned in 1231 as ancient Alšvanga in a contract between the pope’s local representative Balduin von Alna and the Curonians. The Livonian Order was here until 1561, but from 1573 to 1738 the order’s castle belonged to the von Schwerins from Pomerania. During their reign the current stone church in Alsunga was built in honour to its patron Archangel Michael and locals were converted to Catholicism. Alsunga became the Catholic centre of Kurzeme, and the people of Alsunga became the Suiti. In 1738 the von Schwerins sold Alsunga estate to the Birons; the red and white flag of Alsunga has remained as an evidence of their reign. From 1795 to 1918 the estates of Alsunga were property of the Russian state. Lasīt tālāk

Par suitu zemi

Suiti ir viena no krāšņākajām, savdabīgākajām kultūras tradīcijām bagātākā kopiena Kurzemē un Latvijā. Kā apliecinājums tam ir 2009. gada 1. oktobrī Suitu kultūrtelpas iekļaušana UNESCO Pasaules Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, kam nepieciešama neatliekama glābšana. Suitu kultūrtelpa ir arī iekļauta Latvijas Kultūras kanonu tautas tradīciju sarakstā. Izpausmes, kas raksturo suitu nemateriālās kultūras mantojumu, ir tradicionālie svētki, tautas parašas, mutvārdu tradīcija, tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas prasmes, tradicionālā tautas tērpa darināšana un ēdiena gatavošanas tradīcijas. Kopš 2009.gada suitu kopiena piedzīvo renesansi, tas nozīmē, ka daļa kopienas aktīvi darbojas pie tradīciju atdzimšanas, dzīvotspējas nodrošināšanas un popularizēšanas gan lokālā, gan valstiskā un starptautiskā mērogā. Lasīt tālāk

Алсунга – столица Суйтов

Впервые Алсунга упоминается в договоре папского вице-легата Балдуина Альнского с куршами в 1231 году под названием Aliswangis. Примерно три века поселение входило в состав орденского государства Ливонии. Ливонский орден тут хозяйничил до 1561 года. 1573-1738 Орденский замок принадлежал роду фон Якобу Шверину. 1623 В католическую веру перешел Йоханн Ульрих фон Шверин. Он отстраивает стены церкви Св. Михаила Архангела и начинает контрреформацию среди местных лютеран. Альшванген становится центром для всех курляндских католиков. 1795-1918 после присоединения Курляндии к России Альшванген входит в состав Курляндской губернии. С 14 ноября 1991 года Алсунга стала центром Алсунгской волости (латыш. Alsungas pagasts).  Lasīt tālāk

Suitide maal

Suitid on rikkalike ja omapäraste kultuuritraditsioonidega kogukond Lätis Kuramaal. 2009. aasta 1. oktoobrist alates on suitid arvatud UNESCO maailma vaimse kultuuripärandi nimistusse ning nende kultuuripärandit loetakse viivitamatut kaitset vajavaks. Suiti kultuuriruum on ära märgitud ka läti kultuurikaanoni rahvatraditsioonide loetelus. Suiti eriomase pärandi aluseks on nende tähtpäevad ja rahvakombed, suuline traditsioon, laul ja musitseerimine ning rahvarõivaste ja toitude valmistamise traditsioonid. 2009. aastast alates on suitid läbi tegemas taassündi ja kogukonna aktiivsed liikmed tegutsevad traditsioonide elustamise, nende elujõu kindlustamise ja tutvustamisega nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Lasīt tālāk

Suitu tradīcijas

Lasīt tālāk

Alsunga


Lasīt tālāk