Alsungas novada Daudzfunkcionālā dienas centra nolikums

2021. gada 21. janvāra Alsungas novada domes apstiprinātais Alsungas novada Daudzfunkcionālā dienas centra nolikums - šeit

Saistošie noteikumi Nr.15 Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā

2020. gada 29. decembrī Alsungas novada domes pieņēma saistošos noteikumus Nr.15 Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā - šeit

Paskaidrojuma raksts - šeit

Saistošie noteikumi Nr. 5 Alsungas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību

2020. gada 22. aprīlī Alsungas novada domes pieņēma saistošos noteikumus Nr.5 "Alsungas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību" - šeit

Paskaidrojuma raksts - šeit

Saistošie noteikumi PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ

Konsolidētā versija saistošajiem noteikumiem "PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ"- šeit

2018.gada 15.februāra Saistošie noteikumi Nr.2 Grozījumi Saistošajos noteikumos "PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ" - šeit

Saistošie noteikumi "PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ" - šeit

Grozījumi saistošajos noteikumos "PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ" -  šeit

Saistošie noteikumi Nr.3 "Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā

2018.gada 15. februāra Saistošie noteikumi Nr.3 "Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā"  - šeit

Par pakalpojuma Aprūpe mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Alsungas novadā

Saistošie noteikumi par pakalpojuma Aprūpe mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Alsungas novadā – šeit

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Alsungas novadā

Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Alsungas novadā - šeit

Kā persona vai ģimene atzīstama par maznodrošinātu.

Ar Saistošiem noteikumiem " SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2014 KĀRTĪBA, KĀDĀ ĢIMENE VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA PERSONA ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU ALSUNGAS NOVADĀ" var iepazīties šeit:

Grozījumi noteikumos par sociālo palīdzību.

Ar Saistošiem noteikumiem " Grozījumi Alsungas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā” " var iepazīties šeit:

Par sociālās palīdzības pabalstiem

Ar Saistošiem noteikumiem "PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ" var iepazīties šeit:

Nolikums - Sadarbības grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Nolikums - Sadarbības grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam -  šeit

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi