INFORMĒ PAR TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKĀS APSKATES LAIKIEM 2023. GADĀ

INFORMĒ PAR TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKĀS APSKATES LAIKIEM 2023. GADĀ

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat VTUA atgādina, ka par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.                           

Tālrunis informācijai: 29425676, 29920594, mājaslapa internetā: www.vtua.gov.lv.

 

2023. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Kuldīgas novadā

Alsungā – “Darbnīcas” 20.aprīlī 11.00, 2. augustā 11.00;

Ēdolē – “Amoli” (pie darbnīcām) 17. aprīlī 11.00, 9. augustā 11.00;

Gudeniekos – “Darbnīcas” 23. martā 11.00, 3. jūlijā 11.00;

Basos – “Tomkalni” (pie darbnīcām) 22. maijā 11.00;

Kabilē – “Dzelmes” (pie darbnīcām) 5. jūnijā 11.00, 3. augustā 11.00;

Vilgālē – “Pagastmāja” 18. maijā 10.30;

Sermītē – “Mehāniskās darbnīcas” 19. aprīlī 11.00, 21. jūnijā 11.00;

Laidos – “Lazdas” 29. jūnijā 11.00;

Padurē – “Arāji” (pie pagasta pārvaldes) 17. maijā 10.30;

Pelčos – “Lējēji” (pie darbnīcām) 15. maijā 10.30;

Rendā – “Mehāniskā darbnīca” 7. jūnijā 11.00;

Snēpelē – “Snēpeles darbnīcas” 27. martā 10.30, 22. jūnijā 11.00;

Turlavā – kalte “Kupšas” 13. aprīlī 11.00, 10. augustā 11.00;

Ķikuros – “Ķikuru šķūnis” 5. jūlijā 11.00, 16. augustā 11.00;

Vārmē – “Centra garāžas” 29. martā 11.00, 1. jūnijā 11.00.

Dzeldā – “Rītumi” 14. augustā 11.00;

Lēnās – “Lēnu centrs” 6. jūlijs 11.00;

Sieksātē – “Dravnieki” (pie darbnīcām) 7. augustā 11.00

Rudbāržos – Graudu iela 5 24. aprīlī 11.00, 13. jūlijā 11.00;

Jaunmuižā – Jaunmuižas ielā 3 (pie darbnīcām) 26. aprīlī 11.00, 12. jūlijā 11.00;

Skrundā – Brīvības ielā 4 24. maijā 11.00.

Traktortehnikas īpašniekus aicinām taupīt savu laiku un ikdienas darbu plānošanā izmantot interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/karti, kuru var atrast VTUA tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv sadaļā “Tehniskās apskates”.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi