No š.g. 1.jūlija SIA “Kuldīgas ūdens” lietotājiem būs vienādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi vienādus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus visiem SIA “Kuldīgas ūdens” lietotājiem. Līdz ar to no š.g. 1.jūlija SIA “Kuldīgas ūdens” ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,14 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,65 EUR/m.

 

Norādītie tarifi tiks piemēroti Kuldīgas pilsētā, Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas un Vārmes pagastā, kā arī Alsungas pagasta Alsungas un Almāles ciemā.

 

Šobrīd dažādās Kuldīgas novada teritorijās tiek piemēroti atšķirīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi un maksas. Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem un maksām, jaunie tarifi būs augstāki. Attiecīgi katrā teritorijā tarifu pieaugums ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem kopā būs atšķirīgs, sākot no 0,25 EUR/m³ līdz 1,78 EUR/m³.

 

SIA “Kuldīgas ūdens” šobrīd spēkā esošos tarifus SPRK apstiprināja 2016.gadā. Jaunā tarifu projekta iesniegšana saistīta ar papildu teritoriju (kurās šobrīd spēkā ir pašvaldības noteiktās maksas) pievienošanu laika posmā no 2018. līdz 2022.gadam. Darbības teritorijas paplašināšanās rezultātā ir pieaudzis gan lietotājiem piegādātā ūdens un savākto notekūdeņu apjoms, gan arī saimnieciskās darbības izmaksas.

 

Ietekmi uz tarifu projektu atstājuši arī Kuldīgas novada pašvaldības veiktie pamatlīdzekļu ieguldījumi uzņēmuma pamatkapitālā. Tāpat kā citās nozarēs, izmaksu pieaugumu ir radījis arī elektroenerģijas un degvielas cenu kāpums.

 

SIA “Kuldīgas ūdens” tarifu projektu SPRK izvērtēšanai iesniedza 2021.gada 15.septembrī. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā SPRK lūdza papildu informāciju, ko arī uzņēmums sniedza. Salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs palielinājās par 0,07 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,13 EUR/m³.

 

Sākotnēji iesniegtajā tarifu projekta aprēķinā netika plānotas izmaksas un ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi saistībā ar Alsungas un Almāles ciemu, jo uzņēmums pakalpojumus šajās apdzīvotajās vietās sāka sniegt tikai š.g. 1.janvārī. Precizētajā tarifu projektā šīs izmaksas un apjomi ir iekļauti, kā arī iekļautas elektroenerģijas un degvielas izmaksas atbilstoši energoresursu cenu pieaugumam.

 

SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Kuldīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu ne SIA “Kuldīgas ūdens”, ne SPRK netika saņemti.

 

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “Kuldīgas ūdens” jauno tarifu izklāsts.

 

Kopumā šobrīd (uz 05.04.22.) SPRK vērtēšanā ir desmit ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt  SPRK iesniegto ūdenssaimniec�wbr>�bas pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

 

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.

 

Par SPRK:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Plašāk www.sprk.gov.lv.

 

Papildu informācijai:

Ieva Lazdiņa,

Sabiedrisko attiecību vadītāja

+371 26158480

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi