SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

reģ. Nr.46103000234 Ventspils iela 15, Kuldīga,Kuldīgas novads, LV-3301tālr.63320850  kuldigas.udens@kuldiga.lv

 

Alsungas pagasta, Almales un Alsungas ūdenssaimniecību (Pašvaldības daļu) turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

 

Ar Kuldīgas novada Domes 2021. gada 23. decembra sēdes lēmumu, no 2022. gada 1. janvāra ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek deleģēta SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa

 

  1. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Alsungas pagastā, Alsungā un Almalē veiks ūdens patēriņa skaitītāju maiņu (plombēšanu), uzņēmums lūdz privātmāju īpašniekiemnodrošināt piekļuvi ūdens sanitārajiem mezgliem, kā arī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Ja nav iespējams būt uz vietas noteiktajos datumos, tad, lūdzu, zvaniet uz tālr. 26417990, lai vienotos par citu laiku.

 

Līgumus varēs noslēgt uz vietas – Alsungas pagastā, Alsungā pagasta pārvaldē

 

  1. , lai slēgtu abonenta līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām). Apmeklētāji tiks gaidīti Alsungas pagasta pārvaldē, Alsungā no 10.00 līdz 16.00. Lūgums ierasties privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu dokumentu.

 

Informējam, ka maksapar sniegtajiem pakalpojumiem ir sekojoša:

Informējam, ka rēķinus par patērēto ūdeni/kanalizāciju izrakstīs SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, tie tiks nosūtīti vai uz e-pastu vai uz pasta adresi (1.28 EUR), vai tie būs pieejami Alsungas pagasta pārvaldē pie lietvedes. Turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānolasa un jānodod no katra mēneša 26. līdz 28. datumam, nosūtot uz e-pastu: udens.pagasti@kuldiga.lv vai nododot Klienta portālā: https://kunorekini.kuldiga.lv, vai nododot pagasta pārvaldē pie lietvedes . Rēķins adresātam uz e-pastu tiks nosūtīts līdz nākamā mēneša 15. datumam.

 

 

Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi