Veic Alsungas pils dienvidu korpusa fasāžu arhitektoniski māksliniecisko izpēti

Veic Alsungas pils dienvidu korpusa fasāžu arhitektoniski māksliniecisko izpēti

Alsungas viduslaiku ordeņa pils ir Latvijas mērogā unikāls valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, jo tā ir viena no retajām viduslaiku pilīm, kas daļēji ir saglabājusies līdz mūsdienām savā vēsturiskajā veidolā. Pēdējie lielākie darbi pils saglabāšanai tika uzsākti 2019. gadā ERAF projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros, un 2022. gadā plānots tos turpināt, restaurējot pils dienvidu korpusa vienas durvis un vairākus logus, kas ir saglabājuši savu vēsturisko veidolu.
Konsultējoties ar jomas speciālistiem, tika secināts, ka Alsungas pils dienvidu korpusa saglabāšanai nepieciešams veikt fasāžu atjaunošanu, tomēr, ņemot vērā pils bagātīgo vēsturi un dažādos laikos veikto ēkas atjaunošanas metožu kopumu, pirms tam nepieciešams veikt fasādes izpēti. Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “AB Studio” par Alsungas pils dienvidu korpusa fasāžu arhitektoniski māksliniecisko izpēti, tajā skaitā logu un durvju izpēti. Darbu veiks ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes piešķirtu valsts budžeta finansējumu. Pēc arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšanas būs iespējams izstrādāt projektu, kurā fasādes atjaunošanas metodes un materiāli nodrošinās iespējami autentiskāka rezultāta sasniegšanu un pils dienvidu korpusa saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi