Kuldīgas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldības stipendiju

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldības stipendiju

Lai Kuldīgas novadam piesaistītu jaunos speciālistus, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad izsludina pieteikšanos uz pašvaldības stipendiju. Tās piešķirs medicīnas jomā studējošajiem un rezidentiem, kā arī topošajiem sociālajiem darbiniekiem. Stipendijām varēs pieteikties no 2021. gada 1. septembra līdz 19. oktobrim, rezultātus plānots paziņot 25. novembrī.

Uz pašvaldības stipendiju var pretendēt pilna laika augstākās izglītības studiju programmas pēdējā kursa students, kurš studē Latvijas valsts akreditētā izglītības iestādē, apgūstot akreditētu izglītības programmu.

Tāpat uz stipendiju tiesīgs pretendēt rezidents, kurš iegūst izglītību saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām medicīnā kādā no pašvaldības noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm un ir noslēdzis līgumu ar Kuldīgas slimnīcu.

2021. gadā ir noteiktas sekojošas atbalstāmās specialitātes: sociālais darbinieks, internists; gastroenterologs un/vai endoskopists; pediatrs/neonatologs; ķirurgs; traumatologs; ginekologs-dzemdību speciālists; kardiologs; anesteziologs-reanimatologs; fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts; otorinolaringologs; medicīnas māsas visās specialitātēs.

Pilna laika augstākās izglītības programmās studējošie stipendiju mēnesī saņems 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt rezidentūrā studējošie – 100 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Pretendents nevar saņemt pašvaldības stipendiju, ja viņš jau saņem Kuldīgas novada pašvaldības finansējumu studiju maksas segšanai, taču pašvaldības stipendiju var saņemt, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju. Stipendiju pretendentam piešķirs uz visu atlikušo studiju laiku.

Stipendiju piešķiršanas nosacījumi un kārtība noteikta pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos Nr. 2020/8 “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē https://kuldiga.lv

Pieteikums iesniedzams personīgi pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniska dokumenta veidā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz e-pasta adresi dome@kuldiga.lv līdz šī gada 19. oktobrim.

Par stipendijas piešķiršanu pretendents slēgs trīspusēju līgumu ar pašvaldību un Kuldīgas slimnīcu vai Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, paredzot nostrādāt iestādē vismaz trīs gadus pēc studiju pabeigšanas.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija
Tālr.: 27020754, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi