Alsungas vidusskola pārtop par pamatskolu

Alsungas vidusskola pārtop par pamatskolu

Kuldīgas novada domes deputāti 26. augusta domes sēdē nolēma, ka no šī gada 27. augusta Alsungas vidusskolas nosaukums būs Alsungas pamatskola.

Vēl pirms administratīvi teritoriālās reformas Alsungas novada domes deputāti šī gada 18. marta domes sēdē lēma, ka Alsungas vidusskolā 10. klasi 2021./2022. mācību gadā atvērs, ja līdz 26. jūlijam mācībām 10. klasē būs pieteikušies vismaz 10 skolēni.

Taču Alsungas vidusskolas direktore Undīne Priedoliņa informējusi Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju Santu Duburi, ka noteiktajā termiņā mācībām 10. klasē ir pieteicies tikai viens skolēns.

Nepietiekamā skolēnu skaita dēļ 2019./2020. mācību gadā un 2020./2021.mācību gadā Alsungas vidusskolā netika nokomplektēta 10.klase, līdz ar to Alsungas vidusskolā nav nokomplektēta neviena vidusskolas klase.

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma prasībām izglītības iestādes nosaukumam un izglītības iestādes struktūrvienības nosaukumam jāatbilst Izglītības likumā noteikto izglītības pakāpju un veidu nosaukumiem. Tāpēc maināms skolas nosaukums no vidusskolas par pamatskolu, kas nozīmē, ka, sākot ar jauno mācību gadu, bērni un jaunieši Alsungā turpinās apgūt kvalitatīvu vispārējo pamatizglītību.

Jaunajā mācību gadā Alsungas pamatskolā no 1. līdz 9. klasei mācīsies 80 skolēni.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi