Kuldīgas novads

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka no 2021. gada 1. jūlija tiek izveidota jauna administratīvā teritorija – Kuldīgas novads, kas sastāv no trīs iepriekš esošiem novadiem – Alsungas novada, Kuldīgas novada, Skrundas novada.

Kuldīgas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – dome.

Kuldīgas novada domes sastāvs ievēlēts 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās. DEPUTĀTU SKAITS – 15.

Ar 2021. gada 1. jūlija Kuldīgas novada domes lēmumu izveidota Kuldīgas novada pašvaldība, apvienojoties Kuldīgas novada pašvaldībai, Skrundas novada pašvaldībai un Alsungas novada pašvaldībai.

Kuldīgas novads sastāv no 20 teritoriālajām vienībām:

Kuldīgas pilsēta;
Skrundas pilsēta;
Alsungas pagasts;
Ēdoles pagasts;
Gudenieku pagasts;
Īvandes pagasts;
Kabiles pagasts;
Kurmāles pagasts;
Laidu pagasts;
Nīkrāces pagasts;
Padures pagasts;
Pelču pagasts;
Raņķu pagasts;
Rendas pagasts;
Rudbāržu pagasts;
Rumbas pagasts;
Skrundas pagasts;
Snēpeles pagasts;
Turlavas pagasts;
Vārmes pagasts.
Par Kuldīgas novada administratīvo centru noteikta Kuldīgas pilsēta.

Kuldīgas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējs.

Visa aktuālā inofrmācija pieejama www.kuldiga.lv 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi