Komitejas sēde

Komitejas sēde

10. jūnijā plkst. 16.00 notiks Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komiteju sēdes videokonference.
Tā kā valstī ir ieteikts pašvaldībām izvērtēt iespēju veikt darbu attālināti, sēde notiks ZOOM. Interesentiem, kuri vēlās pievienoties sēdei, lūgums, dot man rakstīt e-pastā koordinatore@alsunga.lv

Darba kārtībā:

1. Par nekustamā īpašuma “Kalniņi” zemes gabalu atdalīšanu.

2. Par nekustamā īpašuma “Senlejas” zemes gabalu atdalīšanu.

3. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža zemē nekustamajā īpašumā “Ērklints ieleja”, Alsungas novads.

4. Par īpašuma “Stabi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

5. Par skolēnu apbalvošanu par sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā.

6. Par darba slodzes palielināšanu.

7. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Grozījumi Alsungas novada domes 2021. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2021. gadam””.

8. Par Alsungas novada domes 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

9. Par D. Kalniņas neizmantoto atvaļinājumu.

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi