Aicinām iesaistīties jaunveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē!

Aicinām iesaistīties jaunveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē!

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas un Alsungas novada pašvaldību ir uzsākusi jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2046. gadam (turpmāk – “Stratēģija”) un attīstības programmas 2022.–2028. gadam (turpmāk – “Programma”) izstrādi atbilstoši Domju lēmumiem par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu

(skat. https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19245; https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19248).

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem 19. maijā Kuldīgas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar personu apvienību, kas sastāv no SIA “Konsorts” un SIA “AC konsultācijas” par Stratēģijas un Programmas izstrādi. Šajos dokumentos tiks noteikti jaunveidojamā novada stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības prioritātes, plānotās darbības un veicamie uzdevumi, kā arī investīciju projekti turpmākajiem trim gadiem.

Ikviens Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotājs, kā arī citi interesenti ir aicināti piedalīties minēto attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, piedaloties tematisko darba grupu diskusijās, aizpildot aptaujas anketu un sniedzot priekšlikumus.
Aicinām visus interesentus iesaistīties šādu tematisko darba grupu diskusijās, kas norisināsies Zoom tiešsaistes platformā:

 

Pieteikties iespējams šeit: https://ej.uz/tematiskas_darba_grupas

Lūdzam sekot turpmākai informācijai par iespējām iesaistīties apvienotā novada nākotnes lemšanā:
https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba

https://www.facebook.com/kuldigalv

http://www.skrunda.lv/lv/

https://www.facebook.com/Skrundasnovads

https://alsunga.lv/lv/Sabiedribas_lidzdaliba

https://www.facebook.com/alsungasdome .

Kontaktinformācija saziņai: Kuldīgas novada PI “Kuldīgas attīstības aģentūra” vadītājas vietnieks Kaspars Rasa (tālrunis: 63322235; 27840580; e-pasts: kaspars.rasa@kuldiga.lv ).

 

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi