Alsungas vidusskola izsludina Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu

Alsungas vidusskola izsludina Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu

Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas vidusskolā (Skolas ielā 11) vai sūtītu pa pastu, vai elektroniski (vidusskola@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu no 20.04.2021. līdz 13.05 .2021.(ieskaitot) plkst.17.00.

Tev ir ideja, bet pietrūkst līdzekļu? TE IR PIĶIS! 300 euro Tavas idejas realizācijai!

Alsungas vidusskola organizē jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicinot Alsungas novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Alsungas novadā.

Kas var pieteikties projektu konkursā? - Neformālas jauniešu grupas (grupā vismaz trīs 13-25 gadus veci jaunieši). Darba grupā jābūt vismaz vienam 18-25 gadus vecam jaunietim. Ja darba grupā nav neviena 18-25 gadus veca jaunieša, grupai ir jāpiesaista atbalsta persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu. Neformālas jauniešu grupas un drīkst sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, lai īstenotu projekta aktivitātes.

Projekta mērķauditorija - projekta saturam jābūt fokusētam uz jauniešu auditoriju (13 g.v. – 25 g.v.)

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
1. neformālās izglītības aktivitātes virtuālā vidē vai klātienē (ievērojot epidemioloģiskos noteikumus);
2. kvalitatīvas socializēšanās un brīva laika pavadīšanas aktivitātes (ievērojot epidemioloģiskos noteikumus), īpaši – āra aktivitātes;
3. atbalsta aktivitātes (konsultācijas) virtuālā vidē vai klātienē (ievērojot epidemioloģiskos noteikumus) jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai;
4. jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā(ievērojot epidemioloģiskos noteikumus);
5. fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatieru turnīriem u.tml.) (ievērojot epidemioloģiskos noteikumus);
6. radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai) (ievērojot epidemioloģiskos noteikumus).

Organizējot aktivitātes klātienē jāievēro epidemioloģiskie noteikumi.

Kā pieteikties? Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pilnībā aizpildīta projekta pieteikuma anketa (1.pielikums). Elektroniskā versija neparakstīta jānosūta uz vidusskola@alsunga.lv līdz 2021. gada 13. maijam, pulksten 17.00, vai personīgi nogādājot Alsungas vidusskolā , Skolas ielā 11, Alsunga LV – 3306, vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi (pasta zīmogs ar 2021. gada 13. maija datumu) vienā eksemplārā (pieteikuma anketas visām lapām jābūt sastiprinātām kopā).

Pēc projektu pieteikumu saņemšanas, komisija uzaicina klātienē vai tiešsaitē prezentēt projekta ideju un īstenošanas gaitu 18. maijā.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2021.gada 20. maijam. Ar finansējuma ieguvējiem tiks slēgts sadarbības līgums.
Projekta īstenošanas laiks – no 2021. gada 20. maija līdz 15. novembrim.

Projekta konkursa nolikums - šeit 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi