Komitejas sēde

Komitejas sēde

8. aprīlī plkst. 16.00 notiks Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komiteju sēdes videokonference.
Tā kā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija un ieteikts pašvaldībām izvērtēt iespēju veikt darbu attālināti, sēde notiks ZOOM. Interesentiem, kuri vēlās pievienoties sēdei, lūgums, rakstīt ziņu e-pastā koordinatore@alsunga.lv  nosūtīt Zoom saiti.un jums tiks nosūtīta piekļuves saite.

Darba kārtībā:

1. Par nekustamā īpašuma “Kalnkāpenieki” zemes gabalu atdalīšanu.

2. Par nekustamā īpašuma “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Kuršu iela 6-4, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 22-2, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu.

5. Par dzīvokļa īpašuma Ziedulejas iela 5-5, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu.

6. Par īpašuma “Viesuļi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

7. Par zemes nomu.

8. Par papildus finansējuma piešķiršanu Alsungas vidusskolas stadiona āra strītbola laukuma seguma nomaiņai.

9. Par ceļa posma uz izstāžu zāli “Gāčas” uzturēšanu.

10. Par Alsungas novada domes projektu konkursa “Mēs Alsungai!” izvērtēšanas rezultātiem.

11. Par Alsungas novada domes kultūras projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem.

12. Par Alsungas novada domes uzņēmēju projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi