Alsungas novada domes atkārtotā mutiskā izsolē pārdot nekustamo īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads

Alsungas novada domes atkārtotā mutiskā izsolē pārdot nekustamo īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads

Alsungas novada dome atkārtotā mutiskā izsolē nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363,kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420090359 , un uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 62420090243001, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu, kas notiks 2021.gada 30.aprīlis plkst.14.00 Alsungas novada domes ēkā Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā.

Reģistrēties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams P,O,T,C no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30, un Pk 8.00- 14.30 Alsungas novada domes ēkā, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā un mājaslapā https://alsunga.lv/lv/izsoles/.


Reģistrācija izsolei līdz 2021.gada 30.aprīlim plkst. 14.00.
Reģistrācijas maksa - 15,00 EUR.
Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena – 1800.00 EUR.
Izsoles solis-100,00 EUR.

Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas (180.00 EUR) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Alsungas novada domes norēķinu kontā AS “SEB banka”, UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.
Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā.
Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālr. 27813338.

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi