Informācija par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām

Tuvojoties šī gada jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, publicējam informāciju, kas varētu būt lasītājiem noderīga.
Kad norisināsies pašvaldību vēlēšanas? 2021. gada pašvaldību vēlēšanas norisināsies 5. jūnijā.

Cik deputātus ievēlēs jaunizveidotajā Kuldīgas novadā?
Jaunizveidotajā Kuldīgas novadā, kas sevī ietvers Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadus, ievēlēs 15 deputātus. Ievēlētos deputātus neievēlēs pēc noteiktas ,,kvotas” vai reģionālā principa, kas pienāktos pievienotajiem novadiem. Visiem partiju sarakstiem un deputātu kandidātiem būs vienlīdzīgas iespējas.

Kā varu uzzināt, kurā pašvaldībā man jāvēl?
Šogad iedzīvotājiem papīra formāta paziņojumi netika izsūtīti. Katrs savu vēlēšanu apgabalu var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā sadaļā ,,Pašvaldību vēlēšanas”, apakšsadaļā ,,Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/velesanu-apgabala-noskaidrosana-un-maina). Ja iedzīvotājam nav piekļuve internetam, aicinām vērsties pagastu pārvaldēs vai bibliotēkās, kur darbinieki palīdzēs noskaidrot nepieciešamo informāciju.

Pašvaldību vēlēšanās iedzīvotājs nav piesaistīts konkrētam vēlēšanu iecirknim, bet vēlēšanu apgabalam, un pēc savas izvēles brīvi var balsot vienā no 25 topošā Kuldīgas novada vēlēšanu iecirkņiem.

Kur atradīsies Kuldīgas novada vēlēšanu iecirkņi?
Kuldīgas novada vēlēšanu apgabalā strādās šādi 25 vēlēšanu iecirkņi:
Nr. 551 ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS.  Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads;
Nr. 557 “BANGAS” – 2. ,,Bangas”-2, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 548 2. VIDUSSKOLA. Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas novads;
Nr. 560 ATPŪTAS CENTRS. ,,Atpūtas Centrs”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads;
Nr. 559 BITĪTE. ,,Bitīte”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 567 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS NAMS. Rudupes iela 1, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 552 ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE. Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 554 ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE. ,,Skolas Nams”, Īvande, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 555 KABILES PAGASTA PĀRVALDE. ,,Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 570 ĶIKURU PASTS. Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 546 KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA. Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads;
Nr. 556 KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE. ,,Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 549 LU KULDĪGAS FILIĀLE. Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas novads;
Nr. 561 PADURES PAGASTA PĀRVALDE. ,,Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 553 PAGASTMĀJA. ,,Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 562 PELČU PAGASTA PĀRVALDE. ,,Pagastlejas”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 564 RENDAS PAGASTA PĀRVALDE. ,,Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 565 RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS. ,,Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads;
Nr. 563 SĀKUMSKOLA. ,,Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads;
Nr. 558 SERMĪTES INTEREŠU CENTRS. ,,Sermītes Skola”, Sermīte, Laidu pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 550 SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS. Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads;
Nr. 568 SNĒPELES TAUTAS NAMS. ,,Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 569 TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE. ,,Gundegas 1”, Turlava, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 571 VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS. ,,Gaismas”, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads;
Nr. 547 VIDUSSKOLA. Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Kā varu nomainīt vēlēšanu apgabalu?
Līdz 27. maijam, aizpildot iesniegumu, iedzīvotājs drīkst mainīt vēlēšanu apgabalu uz to, kurā viņam pieder nekustamais īpašums. Iesniegumu var iesniegt konkrētā novada pašvaldībā (būs jāuzrāda Zemesgrāmata vai izziņa no Zemesgrāmatas par īpašuma piederību) vai elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā ,,Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” (būs nepieciešams interneta bankas autentifikācijas rīks vai drošs elektroniskais paraksts).

Kur varu uzzināt plašāku informāciju par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām?
Plašāku informāciju iedzīvotāji var iegūt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas), vai zvanot uz informatīvo tālruni 67049999.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi