Alsungas novada dome izsludina konkursu uz Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centra konsultanta amatu

Alsungas novada dome izsludina konkursu uz Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centra konsultanta amatu

Prasības pretendentam:
• Krievu un angļu valodas zināšanas (vācu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
• Labas datora lietošanas iemaņas;
• Ļoti labas komunikācijas spējas;
• Radošums un tendence uz inovācijām;
• Izglītība tūrisma jomā un pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galveno darba pienākumu apraksts:
• Sadarboties ar Alsungas novada pašvaldības iestādēm, kā arī uzņēmējiem, kuri darbojas tūrisma jomā;
• Sniegt tūrisma un cita veida informāciju par Alsungu, Alsungas novadu un vēsturisko Suitu novadu un tur pieejamiem tūrisma piedāvājumiem;
• Iespēju robežās sniegt informāciju par blakus novadiem un visu Latviju kopumā, to meklējot internetā ,bukletos, uzziņu katalogos;
• Nodrošināt TIC vēsturiskā mantojuma objektu kolekcionēšanu, saglabāšanu, pētīšanu un eksponēšanu;
• Analizēt un sistematizēt informāciju, aprakstīt vēsturiskā mantojuma krājuma priekšmetus;
• Veikt uzskaiti par apmeklētājiem, veidot ikmēneša statistiku un statistikas kopsavilkumu par aizvadīto gadu, to iesniegt vadītājam;
• Veikt citus pienākumus saskaņā ar Alsungas novada tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centra vadītāja rīkojumu.

Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu pārbaudes termiņu.
Darba samaksa: par 1 veselu slodzi 757,18 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alsungas novada Domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu dome@alsunga.lv līdz 2021. gada 1.martam, plkst. 17:00. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā laika, netiks izskatīti. Pretendenti tiks atlasīti divās kārtās: 1. kārtā izvērtējot iesniegto dokumentāciju, 2. kārtā aicinot pretendentus uz pārrunām. Papildus informācija pa tālruni 26425015.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi