2021. gada izmaiņas sociālajā jomā

2021. gada izmaiņas sociālajā jomā

No 2021. gada 1. janvāra stājas spēkā vairākas būtiskas izmaiņas sociālajā jomā, tostarp tiek celti minimālo ienākumu sliekšņi, tādējādi uzlabojot sociāli visneaizsargātāko iedzīvotāju finanšu stāvokli. Sociālais dienests iepazīstina ar dažām no šīm izmaiņām, kuras jāņem vērā arī Alsungas novada iedzīvotājiem.
No 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas līdzšinējo 64 eiro vietā nu ir 109 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, kā arī 76 eiro pārējām mājsaimniecībā esošajām personām.

Vienlaikus no šī gada sākuma ir izmaiņas arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statusa noteikšanas kārtībā. Lai mājsaimniecību pasludinātu par trūcīgu, pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumiem jābūt ne lielākiem kā 272 eiro (līdz šim 128,06 eiro), bet pārējām personām mājsaimniecībā – 190 eiro. 

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība Latvijā ir tiesīga noteikt individuāli. Mūsu pašvaldībā par maznodrošinātu Alsungas novadā atzīstama mājsaimniecība (persona), ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālais dienests vērš uzmanību, ņemot vērā, ka valstī izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim, personām, kurām jau piešķirts (pagarināts) trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statuss, tas automātiski tiks pagarināts – bez klienta klātbūtnes un iesnieguma. Līdz ar to arī izsniegtā izziņa, kas apliecina personas statusu, nav jāatjauno un tā būs derīga vismaz līdz 2021. gada marta beigām, tajā skaitā ES pārtikas paku un higiēnas preču saņemšanai.

Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuri nezina vai viņu ienākumi atbilst kādam no minētajiem statusiem, bet sociālā palīdzība ir nepieciešama, sazināties ar Alsungas novada sociālā dienesta darbiniekiem pa tālruni 27807982, 25652169 vai e-pastā: socialie@alsunga.lv, kur izskaidros un pastāstīs par statusa izvērtēšanas kritērijiem.

Alsungas pašvaldības iedzīvotājiem tiek sniegts atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid—19 izplatību var saņemt pabalstu krīzes situācijā, kuru piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Pabalstu piešķir, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

Ar noteikumiem variet iepazīties Alsungas novada mājas lapā: https://alsunga.lv/lv/saistosie_noteikumi_soc_dienests
Ārkārtējās situācija laikā Alsungas novada Sociālais dienests turpina sniegt iedzīvotājiem valstī noteikto sociālo atbalstu. Sociālais dienests atgādina, ka pieņemšana pie sociālajiem darbiniekiem iespēju robežās notiek attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi