Alsungas novada domes darbs ārkārtas situācijas laikā

Alsungas novada domes darbs ārkārtas situācijas laikā

ALSUNGAS NOVADA PAŠVALDĪBA DARBA ORGANIZĀCIJU LĪDZ 6.APRĪLIM VEIC ATTĀLINĀTI.
Klientu apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izskatīšana tiks nodrošināta elektroniskā saziņā un pa tālruni. Izņēmuma gadījumos iespējams vienoties ar domes darbiniekiem par klātienes tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski.

 


Zemāk pieejams saraksts ar pašvaldības speciālistu kontaktinformāciju.

Detalizēta informācija par visiem drošības pasākumiem pieejama tīmekļvietnē www.covid19.gov.lv 

Vārds, Uzvārds

Amats

Kontakti

Daiga Kalniņa

Alsungas novada domes priekšsēdētāja

27273790  daiga.kalnina@alsunga.lv

Voldemārs  Dunajevs

Alsungas novada domes izpilddirektors

29386460

 

Klientu apkalpošanas centra (VPVKAC)

konsultatīvais tālrunis

66954804

Santa Kreičmane

Nekustamā īpašuma speciāliste, iepirkumu

speciāliste,

klientu apkalpošanas speciāliste

63351342, 27813338

dome@alsunga.lv

iepirkumi@alsunga.lv

Lauma Migoviča

Administratīvās un attīstības nodaļas vadītāja,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

personāla speciāliste,pašvaldības sekretāre

20280614

koordinatore@alsunga.lv

Ināra Staņislavčika

Lietvede, arhīva eksperte, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, klientu apkalpošanas speciāliste

29831365, 29266239

referente@alsunga.lv

dzimtsaraksti@alsunga.lv 

Agnese Jonele

Projektu vadītāja

20270718 projekti@alsunga.lv 

Kristaps Ansons

Komunālā iecirkņa vadītājs

24990996 komunalie@alsunga.lv

Inga Bredovska

 

Tūrisma informācijas centra un vēsturiskā

centra vadītāja, 

26425015 

muzejs@alsunga.lv

Agita Altmane

Maruta Bukovska

Pašvaldības policijas vecākā inspektore

Pašvaldības policijas inspektore

22007968 policija@alsunga.lv

Māris Bikse

Sporta metodiķis

27852817

Maira Baumane

 

Jana Freiberga

Edīte Brūkle

Sociālā dienesta vadītāja

 

Sociālais darbinieks

Higiēnas pakalpojuma centra darbiniece

27807982

63321307,  socialie@alsunga.lv

25652169

20283362

Ausma  Mundiciema

Finanšu nodaļas vadītāja

63351396, 26364270 

Anita Rudzīte

Finanšu nodaļas vadītāja vietniece

63351396

Santa Galiņa

grāmatvede

63351396 santa.galina@alsunga.lv

Ieva Zāģere

vecākā grāmatvede

63351396

Marita Miezīte

kasiere

63351396 marita.miezite@alsunga.lv

Undīne Priedoliņa

Vidusskolas direktore

 

63351347, 25974446

vidusskola@alsunga.lv

Janeta Vaškus

Mūzikas skolas direktore

63351450, 29161533

alsungasmuzikasskola@apollo.lv;

kristapsonejaneta@gmail.com

Aleta Lipsne

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

63351358, 26441393

pirmsskola@alsunga.lv 

Jolanta Vikmane

Bibliotēkas vadītāja

63351343, 27852093

biblioteka@alsunga.lv

Lāsma Ungurjana

Kultūras nama direktores p.i.

23205690, 27867749 

alsungakultura@alsunga.lv

Dina Kaminska

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

63351502, 27830370

barintiesa@alsunga.lv

Ineta Butāne

Būvvaldes vadītāja

29283768

inetabutane@gmail.com 

Raimonds Kalējs

Būvvaldes būvinspektors

26463999

Guntis Cīrulis

Valsts policijas iecirkņa inspektors

29506585

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi