PIEŠĶIR TRIJU ZVAIGŽŅU ORDENI

PIEŠĶIR TRIJU ZVAIGŽŅU ORDENI

Sveicam Dace Martinova un Andri Vasiļevski ar augsto apbalvojumu! Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2020. gada 30. oktobrī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 11. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” valdes priekšsēdētāju
Daci Martinovu un Aizputes Kristus Karaļa draudzes, Pāvilostas Svētā Gara draudzes un Vecpils Svētā Laurencija draudzes prāvestu
Andri Vasiļevski, kurš vairākus gadus kalpoja Alsungā un joprojām atblasta kopienu suitu kultūras saglabāšanā.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi