Alsungas novada pašvaldības un iestāžu darba organizācija no 9. novembra līdz 6. decembrim

Alsungas novada pašvaldības un iestāžu darba organizācija no 9. novembra līdz 6. decembrim

6. novembrī Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē, izskatot virkni ar Covid-19 izplatības ierobežošanu saistītos jautājumus, Ministru kabinets pieņēma rīkojumu izsludināt valstī ārkārtējo situāciju uz četrām nedēļām jeb laiku no 9. novembra līdz 6. decembrim.

Iedzīvotājiem jāņem vērā dažādi ierobežojumi, kas saistīti ar ārkārtas situāciju valstī.

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS strādā, tomēr pašvaldības aicina iedzīvotājus iespēju robežās, risinot jautājumus, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības pakalpojumiem, vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus skaidrot attālināti, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādēs klātienē un iepriekš piesakot apmeklējuma laiku. Alsungas novada pašvaldības kontakttālruņi: 63351342, 27813338 vai elektroniski dome@alsunga.lv.

SOCIĀLAIS DIENESTS
Alsungas novada Sociālais dienests darbu turpinās, bet ierobežos klientu pieņemšanu klātienē, aicinot klientus jautājumus risināt attālināti vai, ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Nepieciešamības gadījumā sociālā dienesta speciālisti palīdzēs klientiem ar pārtikas un citu pirmās nepieciešamības preču piegādi dzīvesvietā. 

Sociālais dienests  apmeklētājus pieņems TIKAI pēc iepriekšējā pieraksta., lai nokārtotu dokumentus, saņemtu materiālo palīdzību vai speciālista konsultāciju. Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot pasta kastīti, kas atrodas gan pie ieejas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā.

Sazināties iespējams pa tālr. 27807982, 25652169 vai elektroniski socialie@alsunga.lv.

KASE
Maksājumus Alsungas novada pašvaldības kasē varēs veikt katru dienu kases darba laikā, tomēr lūdzam pēc iespējas izmantot norēķinus ar internetbankas starpniecību, vai ar bankas kartēm, atturoties izmantot skaidru naudu, kā arī iepriekš piesakot apmeklējuma laiku pa tālr. 63351396.

BŪVVALDE
Alsungas novada būvvaldes pakalpojumus iespējams saņemt un pieteikt elektroniski www.bis.gov.lv . Citu jautājumu gadījumā sazināties telefoniski pa tālr. 29283768 vai e-pastā: inetabutane@gmail.com.

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus klātienē pieņem tikai, lai veiktu dzimšanas, miršanas fakta reģistrāciju, iepriekš sazinoties pa tālruņiem 29831365, 29266239 vai e-pastā: dzimtsaraksti@alsunga.lv.

BĀRIŅTIESA
Apmeklētājus pieņem, iepriekš piesakoties pa tālruni, otrdienās no plkst. 13.00 – 17.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00. Par bāriņtiesas pakalpojumu pieejamību, lūgums sazināties ar bāriņtiesas vadītāju pa tālr. 63351502, 27830370 vai e-pastā: barintiesa@alsunga.lv.

ALSUNGAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS UN VĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRS
Apmeklētājus pieņems ierastajā darba laikā, ievērojot visus valstī noteiktos drošības noteikumus ārkārtas situācijas laikā. Tiek nodrošināta iespēja individuāli apskatīt esošās izstādes un ekspozīcijas.
Vēlams iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr. 26425015.

BIBLIOTĒKA
Alsungas novada bibliotēka pieņems apmeklētājus ierastajā darba laikā, ievērojot visus valstī noteiktos drošības noteikumus ārkārtas situācijas laikā.
• Tiks izsniegtas grāmatas un žurnāli lasīšanai mājās.
• Saņemtas izlasītās grāmatas un novietotas karantīnā uz 72stundām.
• Lasītavas telpu paredzēts izmantot tikai preses izdevumu izvēlei lasīšanai mājās.
• Datora un interneta izmantošana, kā arī printēšana būs pieejama pēc iepriekšējas pieteikšanas un tikai īpašos, neatliekamos gadījumos.
• Lasītājiem tiek piedāvāta arī iespēja izmantot bezkontakta pakalpojumu – saņemt 1.stāvā pasūtītās grāmatas, printētos materiālus pēc iepriekšēja pieprasījuma (telefoniski 63351343, 27852093 vai rakstot e-pastā: biblioteka@alsunga.lv).

KULTŪRAS NAMS
Atcelti VISI publiskie pasākumi. Nodarbības un kolektīvu mēģinājumi notiek tikai individuāli. Tiek nodrošināta iespēja individuāli apskatīt esošās izstādes kultūras namā. Nepieciešamības gadījumā zvanīt 23205690 vai rakstīt e-pastā: alsungakultura@alsunga.lv, inta.sproge2@gmail.com.

SPORTS
Atcelti sporta pasākumi. Var notikt tikai treniņi ārpus telpām līdz 10 cilvēkiem, ievērojot distancēšanos. Aicinām stiprināt imunitāti, individuāli sportojot vai pastaigājoties svaigā gaisā, izvairoties no kontakta ar citiem cilvēkiem.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
• Mācību procesa norise Alsungas vidusskolā klātienē notiek 1.-6. klasei, bet 7.-12.klasei mācības tiek nodrošinātas attālināti. Par mācību procesa norisi informāciju sniegs klašu audzinātāji un izglītības iestādes administrācija.
• Pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis” darbu turpina.
• Alsungas Mūzikas skola turpina apmācības individuāli vai klašu grupu ietvaros.

Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski ar jums vajadzīgajiem pašvaldības darbiniekiem un speciālistiem. Kontaktus atradīsiet Alsungas novada pašvaldības mājaslapā www.alsunga.lv sadaļā “Kontakti”. Neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt Alsungas novada domei 63351342 vai priekšsēdētājai Daiga Kalniņai 27273790.

Ierodoties pašvaldības ēkās, lietot sejas aizsargmaskas un sekot līdzi izvietotajai informācijai!

Vienoties par klātienes apkalpošanu un konsultāciju darbinieks un klients var tikai tad, ja uz viņiem neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi