Alsungas novada Sociālais dienests informē

Alsungas novada Sociālais dienests informē

No 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 6.decembrim Alsungas novada Sociālais dienests ierobežos klientu apkalpošanu klātienē, izvērtējot izņēmuma situācijas. Sociālais dienests klātienes pakalpojumus nodrošinās tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās. Sociālais dienests pieņem iesniegumu attālināti - parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, e-pastā: socialie@alsunga.lv vai pa telefonu 27807982, 25652169, 63321307. Vienlaikus iespējams iedzīvotājiem iesniegumu atstāt Alsungas novada domes slēgtā pastkastītē, aizlīmētā aploksnē ar norādi: “Alsungas novada Sociālajam dienestam”.
Sociālais dienests arī šajos ārkārtas situācijas apstākļos uzklausīs pašvaldības iedzīvotājus, apzinās aktuālās problēmsituācijas un iespēju robežās sniegs konsultācijas, tāpat turpinās sekot augsta riska ģimeņu situācijām un to attīstībai, iespēju robežās sazinoties un ģimeni un mēģinot sniegt atbalstu attālināti.

Sociālais dienests apmeklētājus pieņems TIKAI pēc iepriekšējā pieraksta.

Sociālais dienests darbu turpina, taču klientiem iepriekš jāpiesakās, lai nokārtotu dokumentus, saņemtu materiālo palīdzību vai speciālista konsultāciju. Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot pasta kastīti, kas atrodas gan pie ieejas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā.

Lai gan Latvijā ieviesta ārkārtas situācija un noteikti dažādi ierobežojumi, Sociālais dienests mudina iedzīvotājus padomāt, vai kaimiņu un paziņu lokā nav kāds, kam ir pašaprūpes grūtības. Kāds, kuram paliekot bez atbalsta un aprūpes un paļaujoties tikai uz saviem spēkiem, šajā situācijā var rasties nopietni draudi veselībai un dzīvībai. Ja nevariet šajā gadījumā palīdzēt, ziņojiet Sociālajam dienestam t. 63321307. 27807982, 25652169. Būsim saprotoši un atbalstīsim cits citu!

Sociālā dienesta vadītāja Maira Baumane

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi