Alsungas novada dome nodod atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Stirnas 2-1

Alsungas novada dome nodod atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Stirnas 2-1

Alsungas novada dome nodod atsavināšanai dzīvokļa īpašumu “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62429000217 ar domājamo daļu 806/1158,kas sastāv no zemes gabala daļas ar kadastra apzīmējumu 62420100193, un 62420100229 , kas atrodas Alsungas novadā uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 62420100193001, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu, kas notiks 2020.gada 30. novembrī plkst.16.00 Alsungas novada domes ēkā Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā.

Reģistrēties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams P,O,T,C no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30, un Pk 8.00- 14.30 Alsungas novada domes ēkā, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā un mājaslapā https://alsunga.lv/lv/izsoles/.
Reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 30. novembrim plkst. 16.00.
Reģistrācijas maksa - 15,00 EUR.
Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena – 2100.00 EUR.
Izsoles solis-100,00 EUR.
Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas (210.00 EUR) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Alsungas novada domes norēķinu kontā AS “SEB banka”, UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.
Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā.
Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālr. 278133338.

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi