Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā

Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā

1) KAS TAS IR?

Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā..

Pasākuma uzdevumi:

apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas lauku attīstībai konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
organizēt konkursu jauniešiem par viņu biznesa ideju dzīvotspēju, konkursa kārtībā labākos darbus apbalvot ar naudas balvu.
Pasākuma dalībnieki ikviens interesents vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kas vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, un uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos.

Pasākums ietver:

Apmācības;
Individuālu sadarbību;
Konkurss „Laukiem būt”

2) KĀ TAS NOTIEK?

APMĀCĪBAS

Apmācībās ilgst 5 dienas jeb 25h(gan klātienē, gan attālināti);
Mācības norisinās 26 LLKC nodaļās visā LV;
Lai pieteiktos, jāreģistrējas mācībām tuvākajā LLKC nodaļā. Reģistrēties var individuāli sūtot pieteikumu biroja uzņēmējdarbības konsultantam vai apmeklējot mācību starta dienu 9.oktobrī visā Latvijā.
Katrā nodaļā mācības norisināsies citā laikā, tāpēc ir būtiski sekot līdzi informācijai, un datumus noskaidrot laicīgi. Sev tuvāko LLKC nodaļu vari atrast LLKC mājas lapā: http://new.llkc.lv/lv/biroji
Mācību mērķis ir attīstīt jauniešu zināšanas, pieredzi un kompetences, kas nepieciešamas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, veicinot lauku attīstību, kā arī uzturēt jauniešu uzņēmējdarbības motivāciju.

Mācībās ietvertās tēmas:

Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība
Uzņēmējdarbības pamati
Tirgus analīze
Mārketings un reklāma.
Biznesa plāns
Resursi
Finanšu plānošana
Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos
Uzņēmēju labā prakse
Mācības beidzot, katrs jaunietis izstrādā biznesa plānu, pēc kura prezentēšanas saņem sertifikātu.

INDIVIDUĀLĀ SADARBĪBA

Pēc mācībām jaunietim ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas sava biznesa plāna pilnveidošanai.

Sadarbība ietver biznesa plāna koriģēšanu, individuālas pārrunas un konsultācijas, un iespēju piedalīties citās LLKC un VLT aktivitātēs. Pēc iespējas jaunietim var tikt piedāvāts mentors, kas pārzina jaunieša biznesa idejas lauku, un palīdz ideju pilnveidot.

3) KO DARĪT PĒC MĀCĪBĀM?

KONKURSS „LAUKIEM BŪT!”

Konkursā piedalīties var visi mācības beigušie jaunieši, kuri mācību laikā ir izstrādājuši biznesa plānu;

Biznesa plānus konkursam varēs iesniegt š.g. decembrī. Konkurss notiek 2 kārtās – 1.kārta – darbu aizstāvēšana un izvērtēšana pusfinālā - kopīgā nometnē visiem dalībniekiem, 2.kārta – labāko darbu aizstāvēšana valsts līmenī.

KONTAKTINFORMĀCIJU MEKLĒ ŠEIT

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi