Alsungas novada dome nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Dārza iela 1A

Alsungas novada dome nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Dārza iela 1A

Alsungas novada dome nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420080626, platība 960 m2, uz kura atrodas būves ar kadastra apzīmējumu 62420080378006 un 62420080378007, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, kas notiks 2020.gada 5. novembrī plkst.16.00 Alsungas novada domes ēkā Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā.

Reģistrēties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams P,O,T,C no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30, un Pk 8.00- 14.30 Alsungas novada domes ēkā, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā un mājaslapā https://alsunga.lv/lv/izsoles/.
Reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 5. novembrim plkst. 16.00.
Reģistrācijas maksa - 15,00 EUR.
Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena – 2500.00 EUR.
Izsoles solis-100,00 EUR.
Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas (250.00 EUR) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Alsungas novada domes norēķinu kontā AS “SEB banka”, UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.
Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā.
Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālr. 278133338.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi