Domes sēde

Domes sēde

17. septembrī plkst. 16.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes sēde.
Darba kārtībā:

1. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 3-2, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Ziedulejas iela 5-3, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu.

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

4. Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas novads atsavināšanu.

5. Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas novads atsavināšanu.

6. Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas novads atsavināšanu.

7. Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījumi Alsungas novada domes 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā”” precizēšanu.

8. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā”” precizēšanu.

9. Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā”precizēšanu.

10. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā” precizēšanu.

11. Par degvielas izdevumu atmaksu skolēnu vešanai.

12. Par grozījumiem Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam investīciju plānā.

13. Par Alsungas novada Alsungas un Almāles ciema ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu pret energoefektīvāku LED apgaismojumu.

14. Par nekustamā īpašuma “Klūģi” zemes gabalu atdalīšanu.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi