Aicinām izvirzīt pretendentus Alsungas novada domes apbalvojumiem

Aicinām izvirzīt pretendentus Alsungas novada domes apbalvojumiem

Alsungas novada dome iedibinājusi ikgadējos apbalvojumus, ko tradicionāli pasniedz LR Neatkarības proklamēšanas priekšvakarā.
Gada balva šogad tiek pasniegta šādās nominācijās:
IZGLĪTĪBĀ - par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē.
KULTŪRĀ - par aktīvu, radošu darbību kultūras jomā, kultūras mantojuma saglabāšanu, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē.
SPORTĀ – par ieguldījumu sporta attīstībā novadā, par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu valstī un pasaulē.
TAUTSAIMNIECĪBĀ - par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā, darba vietu radīšanā.
VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ - par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē.
SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ - par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.
MECENĀTISMĀ – par nesavtīgu ieguldījumu novada talantu atbalstīšanā; par ievērojamu finansiālu un cita veida atbalstu novada domes, iestāžu un nevalstisko organizāciju projektu un ideju īstenošanā.
ĪPAŠA NOMINĀCIJA – par specifisku, citās nominācijās neietilpstošu darbību vai ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Balvu Goda novadnieks piešķir fiziskām personām par darbu un sevišķiem nopelniem Alsungas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 02.10.2020. plkst. 15.00 iesniegt (Pils ielā 1, Alsungā) vai iesūtīt e –pastā dome@alsunga.lv pretendentus Domes apbalvojumiem, klāt pievienojot labo darbu un sasniegumu aprakstu.
Nolikums pieejams mājas lapā https://alsunga.lv/uploads/8453Nolikums_par_Alsungas_novada_domes_apbalvojumiem.pdf

Sīkāka informācija pa tālr. 63351342.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi