Apstiprināts projekts starpnovadu jauniešu sadarbībai

Apstiprināts projekts starpnovadu jauniešu sadarbībai

Apstiprināts projekts “Kopā” ar mērķi attīstīt starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību, jauniešu līdzdalības un iniciatīvas īstenošanas atbalstam vietējā līmenī, veicinot kopīgas izpratnes veidošanos par darbu ar jaunatni.

Projektā iesaistās Kuldīgas, Skrundas un Alsungas pašvaldības.

Projekta laikā tiks izveidota darba grupu, kurā ietilpst, jaunatnes darbinieki, speciālisti un jauniešu NVO pārstāvji, kuri projekta laikā sanāks kopā, lai reflektētu gūto pieredzi. Pieredzes braucienu laikā uz Kuldīgas, Skrundas, Alsungas novadiem tiks iepazīts darbs ar jaunatni tajos. Starpnovadu jauniešu saliedēšanās aktivitāte un apmācības par jauniešu iniciatīvas projekta izstrādi.

Projekta laikā un pēc tā jauniešiem būs radušās jaunas iespējas pilnveidot sevi, kā personībām pateicoties izstrādātajam darbības plānam, kas veidos vienmērīgu jaunatnes politikas attīstību jaunajā Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadus apvienojošā administratīvajā teritorijā.

Sīkāku informāciju par projektu var uzzināt sazinoties ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālisti Ievu Kaltnieci, T.27818498, E-pasts: ieva.kaltniece@kuldiga.lv

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi