Alsungas vidusskola uzņem 10. klasē

Alsungas vidusskola uzņem 10. klasē

Pieteikšanās no 15.06. – 31.07.

Piedāvājam vidusskolas laikā:
o brīvpusdienas visiem skolēniem,
o iegūt autovadītāja tiesības (teorētiskās apmācības, pirmās palīdzības kursus, valsts eksāmena kārtošanu, autovadītāja apliecības saņemšanu apmaksā pašvaldība),
o saņemt katru mēnesi stipendiju skolēniem ar labām un teicamām sekmēm,
o autobusu nokļūšanai uz skolu skolēniem no blakus novadiem (pašvaldības autobuss vai apmaksāts e-talons),
o darboties interešu izglītības nodarbībās, jaunsargu apmācībās, jauno ugunsdzēsēju treniņos, boksa nodarbībās.
o iesaistīties jauniešu centra aktivitātēs.

Iestājoties vidusskolā iesniedzami šādi dokumenti:

o Apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu),
o Sekmju izraksta par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu),
o Dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu),
o Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
o Vecāku vai izglītojamā, kas vecāks par 18 gadiem, direktoram adresēts iesniegums (rakstīts skolas veidlapā).

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā darba dienās no 9.00 līdz 12.00.
Informācija pa tālruni 63351127, 27160496(lietvede Diāna).

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi