Komersanti var saņemt telpu nomas maksas atvieglojumus

Komersanti var saņemt telpu nomas maksas atvieglojumus

Aicinām vērsties Alsungas novada domē uzņēmējus, kuri nomā pašvaldības telpas, ja saistībā ar COVID-19 jums ir apgrūtināta telpu nomas maksas samaksa.
Iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamais atbalsta apjoms (pilnīga vai daļēja telpu nomas maksas atlaide) un pamatojums, lūdzam:
• iemest pastkastītē;
• vai atsūtīt uz e-pastu dome@alsunga.lv (šādā gadījumā tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu).

Saskaņā ar likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 13. pantu, pašvaldība uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu.

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi