Ārkārtas domes sēde

Ārkārtas domes sēde

26. martā plkst. 9.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:

1. Par Alsungas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 “Grozījumi Alsungas novada pašvaldības 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu.
2. Par Alsungas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par videokonferences organizēšanu pašvaldības domes un komitejas sēdēs” apstiprināšanu.
3. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības iestāžu pakalpojumiem.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi