Alsungas novada Bāriņtiesa informē

Aicinām informēt bāriņtiesu par situāciju, ja ir bērni, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības (vecāku vai aizbildņa) vai bērni, kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni. Kā arī par situāciju, kad ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā.

Bāriņtiesa turpinās īstenot savu galveno funkciju – nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Laikā, kad ir atcelts mācību process izglītības iestādēs un bērni atrodas mājās, aicinām īpaši rūpēties par viņu drošību un labsajūtu, un nekavējoties ziņot bāriņtiesai, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, bet ārpus bāriņtiesas darba laika Alsungas novada pašvaldības policijai, zvanot pa tālruni 22007968, ja rodas aizdomas, ka tiek apdraudēta bērnu veselība vai dzīvība.
Atgādinām, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. daļa nosaka: vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Klientu apkalpošana bāriņtiesā tiks nodrošināta elektroniski un telefoniski.

Izņēmuma gadījumā iespējama klientu apkalpošana klātienē, bet tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem, līdzdarboties un sniegt atbalstu tiem līdzcilvēkiem, kam tas šobrīd visvairāk nepieciešams.

Kontaktinformācija: barintiesa@alsunga.lv; 27830370; 63351502

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi