SVARĪGA INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

SVARĪGA INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

2020. gada 13. martā
Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēdē lemj par rīcību ārkārtas situācijā

Piektdien, 13. martā, Kuldīgas novada Domē notika Kuldīgas sadarbības teritorijas (Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novads) civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā lēma par rīcību ārkārtas situācijā saistībā ar 2020. gada 12. martā Ministru kabineta pieņemto lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā.

Aicinām ikvienu iedzīvotāju saglabāt mieru, būt atbildīgiem un ievērot valdības noteiktos ierobežojumus. Sargāsim sevi un līdzcilvēkus! Atcerēsimies, ka no saslimšanas ar Covid-19 infekciju nav pasargāts neviens, neatkarīgi no tā, ir vai nav būts vīrusu skartajās valstīs pēdējā laikā. Ja visi ievērosim ierobežojumus, tad būs iespējams apturēt vīrusa infekcijas izplatīšanos.

Iedzīvotājiem jāņem vērā dažādi ierobežojumi, kas saistīti ar ārkārtas situāciju valstī.

PASĀKUMI UN KULTŪRAS UN SPORTA IESTĀŽU DARBS

• no 13. marta līdz 14. aprīlim atcelti visi publiskie pasākumi, tostarp koncerti, balles, izstādes apmeklējumi, sporta pasākumi, piemiņas pasākumi u.c.;

• no 13. marta līdz 14. aprīlim nestrādās Alsungas vidusskolas sporta zāle un nenotiks nekādi sporta pasākumi, treniņi, nodarbības. Aicinām stiprināt imunitāti, individuāli sportojot vai pastaigājoties svaigā gaisā, izvairoties no kontakta ar citiem cilvēkiem;

• no 13. marta līdz 14. aprīlim nestrādās Alsungas kultūras nams, nenotiks amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi un pasākumi;

• no 13. marta līdz 14. aprīlim slēgta Alsungas novada bibliotēkas. Pieejama būs tikai grāmatu piegāde mājās, piesakot tās pa tālruni 63351343, 27852093 vai elektroniski biblioteka@alsunga.lv. Grāmatas netiks pieņemtas atpakaļ, kamēr bibliotēka ir slēgta.

• No 13. marta līdz 14. aprīlim slēgts Alsungas novada tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs, kā arī atcelti visi plānotie pasākumi Alsungas TIC telpās.

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
• Pašvaldību klientu apkalpošanas centrs darbosies, tomēr pašvaldības aicina iedzīvotājus iespēju robežās, risinot jautājumus, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības pakalpojumiem, vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus skaidrot attālināti, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādēs klātienē. Alsungas novada pašvaldības kontakttālruņi: 63351342, 27813338 vai elektroniski dome@alsunga.lv.

• Alsungas novada Sociālais dienests darbu turpinās, bet ierobežos klientu pieņemšanu klātienē, aicinot klientus jautājumus risināt attālināti vai, ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Nepieciešamības gadījumā sociālā dienesta speciālisti palīdzēs klientiem ar pārtikas un citu pirmās nepieciešamības preču piegādi dzīvesvietā. Sazināties iespējams pa tālr. 27807982 vai elektroniski socialie@alsunga.lv.

• Pašvaldība gādās par telpu uzkopšanu un virsmu, kurām bieži pieskaras cilvēki, pastiprinātu dezinficēšanu pašvaldības telpās, kā arī aicina veikalus un citas sabiedriskas vietas pievērst pastiprinātu uzmanību telpu uzkopšanai un virsmu dezinfekcijai.


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

• No 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē Alsungas vidusskolā, nodrošinot mācības attālināti. Par mācību procesa norisi informāciju sniegs klašu audzinātāji un izglītības iestādes administrācija.

• Pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis” darbu turpina, taču bērnus uz iestādi var vest tikai tad, ja vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Iesnieguma veidlapu var saņemt pirmsskolas izglītības iestādēs vai atrast šeit:
https://izm.gov.lv/images/aktualitates/2020/apliec_pii_20200312.pdf

Skolēnu autobusi kursēs, vedot pirmsskolas grupu audzēkņus. Izglītības iestāžu speciālisti sekos līdzi audzēkņu skaitam pirmsskolas grupām, lai lemtu par autobusu kursēšanas nepieciešamību.

• No 13. marta tiek pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumi (treniņi, nodarbības Alsungas Mūzikas skolā, sacensības un mēģinājumi); atcelti visi braucieni uz ārvalstīm.

KĀ RĪKOTIES, JA CILVĒKAM IR ELPCEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra)

• Noteikti aicinām slimam nedoties uz darbu, nevest bērnu uz bērnudārzu, neapmeklēt sabiedriskas vietas un ciemos slimības laikā.

• Sazināties ar ārstu telefoniski un, ja veselības stāvoklis to pieļauj – ārstēties mājās.

• Ja 14 dienu laikā pirms saslimšanas esat apmeklējuši Covid-19 skartās teritorijas, kurām tiek piemēroti īpašie piesardzības pasākumi (informācija par šīm teritorijām ir pieejama SPKC mājaslapā), zvanīt 113 un par to informēt ārstniecības personu.

• Izvairīties no tuva kontakta ar citiem cilvēkiem (ievērot distanci ne mazāk kā 2 metri).

• Pēc iespējas ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem, it sevišķi ar personām vecākām par 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām vai novājinātu imunitāti (piemēram personām, kas saņem imūnsupresīvu terapiju).

• Novērsties nost no citiem cilvēkiem, kad klepojat vai šķaudāt.

• Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.

• Mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm vismaz 20-40 sekundes pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli. Detalizētu informāciju par roku mazgāšanu skatīt šeit https://www.spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19

INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS

Ja nepieciešamas individuālas konsultācijas par jaunā koronavīrusa izraisītu uzliesmojumu, tad darba dienās, laikā no 08:30 līdz 17:00 aicinām izmantot zemāk redzamos tālruņa numurus, lai kontaktētos ar SPKC pārstāvjiem: 67501590, 67387661.

Lūdzam konsultāciju gadījumos nezvanīt uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruni 113, lai to lieki nenoslogotu.

Neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt Alsungas novada domei 63351342, priekšsēdētājai Daiga Kalniņai 27273790.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi