Apstiprināti divi Valsts kultūrkapitāla fonda VKKF izsludinātā projektu konkursā iesniegtie projekti

Viens projekts tika iesniegts ar mērķi uzlabot Alsungas Mūzikas skolas materiāli tehnisko bāzi. VKKF ir piešķīris 990,00 eiro jauna akordeona iegādei.
Otra projekta mērķis ir uzlabot Alsungas Mūzikas skolas mākslas klases materiāli tehnisko bāzi. Kopējais VKKF piešķirtais finansējums šī projekta īstenošanai ir 1880,00 eiro. Par piešķirto finansējumu plānots iegādāties trīs pie darba galdiem stiprināmas lampas, Adobe Photoshop PP PL programmatūru un divas Wacom grafiskās planšetes, sniedzot audzēkņiem iespēju apgūt pamatzināšanas datorgrafikā.

        

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi