Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem

Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem

Tiek izsludināts 2020. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, atbalstot uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju (saimnieciskā darbība reģistrēta ne agrāk kā 3 gadus kopš projektu konkursa izsludināšanas datuma mājas lapā www.alsunga.lv) biznesa ideju īstenošanu un attīstību.
Kopējais piešķirtais finansējums 3000 eiro, viena projekta atbalstam Alsungas novada domes budžeta finansējums nepārsniedz 1000 euro.

Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu līdz 30.03.2020.(ieskaitot) plkst.17.00.
Tālrunis informācijai 20270718 (Agnese).

Aicinām izmantot jaunās iespējas un piedalīties konkursā.

Projekta nolikums šeit

Uzņēmēju projekta (biznesa plāna) pieteikuma veidlapa šeit

Informācija par uzņēmējdarbības projektu veidlapa šeit

Uzņēmējdarbības projekta satura analīzes un atskaites veidlapa šeit

Projektu konkursa vērtēšanas kritēriji šeit

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi