Pasākums Saulītei skani, dziedi, atskani

4.decembrī plkst. 18.00 Alsungas TIC telpās pasākums Saulītei skani, dziedi, atskani.