Alsungas novada dome iznomā medību tiesības

Alsungas novada dome iznomā medību tiesības

Alsungas novada dome iznomā medību tiesības šādā zemes vienībā:

 Nr.p.k.

Kadastra apzīmējums

Adrese

Kopējā zemes vienības platība

 1.

62420100067

Poparāji, Alsungas novads

 36.7 ha
2. 

62420100214

Poparāji, Alsungas novads

 14.30 ha
3. 

62420100251

No poparājiem, Alsungas novads

 2.30 ha
4. 

62420100191

No Skujniekiem, Alsungas novads

 15.0 ha
5. 

62420110032

No Skujniekiem, Alsungas novads

 3.1 ha
6. 

62420110052

No Skujniekiem, Alsungas novads

 9.2 ha
7. 

62420110070

No Skujniekiem, Alsungas novads

 5.6 ha
8. 

62420070018

No Skujniekiem, Alsungas novads

 48.74 ha

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 30.decembrim.
Papildus informācija pa tālr. 27813338.