Domes sēde

Domes sēde

21. novembrī plkst. 16.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes sēde.

 

Darba kārtībā:

 

 1. Par saistošajiem noteikumiem “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”.
 2. Par izmaiņām Ētikas komisijas, Administratīvās komisijas un Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas sastāvā.
 3. Par izmaiņām Alsungas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sastāvā.
 4. Par atļauju apvienot pamatdarbu ar darbību biedrībā.
 5. Par dzīvokļa “Almale 2-3”, Alsungas novads, atsavināšanu.
 6. Par dzīvokļa “Raiņa iela 3-2”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu.
 7. Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un jauna līguma noslēgšanu.
 8. Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu.
 9. Par Alsungas novada administratīvās teritorijas saglabāšanu.
 10. Par domes priekšsēdētājas D. Kalniņas dalību mācību vizītē uz Igauniju.
 11. Par Alsungas novada domes izglītības darba speciālista apstiprināšanu.

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi