Iedzīvotāju ievērībai ceļa remonta laikā

Iedzīvotāju ievērībai ceļa remonta laikā

Ņemot vērā pašreizējos laika apstākļus un notiekošos remonta darbus ceļa posmā Grāveri-Putni, atsevišķās vietās ceļa segumam veidojas iebrauktas dziļākas rises. Grūtāk izbraucamais ceļa posms šobrīd ir braucot no Alsungas puses līdz “Irbes” kapiem, tāpēc lūgums iedzīvotājiem iespēju robežās censties braukt pa ceļa posmu “Irbes” kapi – Grāveri. Papildus lūdzam iedzīvotājiem, ja nepieciešama palīdzība, braucot cauri iepriekš minētam ceļa posmiem, zvanīt ceļa remontdarbu veicējiem SIA “CTB” pa tālruni 63481168.