Aicina darbā Alsungas vidusskolā interešu izglītības skolotāju

Aicina darbā Alsungas vidusskolā interešu izglītības skolotāju

Aicina darbā Alsungas vidusskolā interešu izglītības skolotāju
(interešu izglītības programma: 1.- 4.klašu tautiskās dejas)

0,1 darba slodze jeb 3 mācību stundas nedēļā.

Darba samaksa: par 0,1 slodzi saskaņā ar Pedagogu darba samaksas noteikumiem.

Papildus informācija: Alsungas vidusskolā, Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā,
tālrunis 63351127 ,29342119, e-pastu vidusskola@alsunga.lv .