Aicina darbā Alsungas vidusskolas direktora vietnieku izglītības jomā uz 0,5 slodzi

Aicina darbā Alsungas vidusskolas direktora vietnieku izglītības jomā uz 0,5 slodzi

Prasības pretendentam:
• augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība;
• vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
• labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
• vēlama pieredze darbā ar projektiem;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galveno darba pienākumu apraksts:
atbilstoši skolas direktora vietnieka izglītības jomā amata aprakstam.

Darba samaksa:
par 0,5 slodzi saskaņā ar Pedagogu darba samaksas noteikumiem.

Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu pārbaudes termiņu.
Iesniedzamie dokumenti:
1. pieteikuma veidlapa;
2. dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
3.izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
4. motivācijas vēstule.

Dokumentus var iesniegt:
Alsungas vidusskolā, Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306 vai elektroniski uz e-pastu vidusskola@alsunga.lv līdz 2019. gada 18. novembrim, plkst. 15:00.
Papildus informācija pa tālruni 63351127 vai 29342119.