Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju apmācības

Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju apmācības

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) atgādina, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS). Birojs ir uzsācis vērienīgu apmācību kampaņu BIS lietotājiem, organizējot informatīvos reģionālos seminārus un tiešsaistes apmācības, un uz sadarbību aicina iesaistīties visas Latvijas pašvaldības, informējot pašvaldības teritorijā esošos būvniecības nozares dalībniekus un iedzīvotājus par kampaņu. Apmācību kampaņas mērķis ir projektētājiem, būvspeciālistiem un tehnisko noteikumu izdevējiem viegli uztveramā un saprotamā veidā sniegt informāciju par BIS funkcionalitāti, izveidotajiem elektroniskiem procesiem, projektētāju, būvspeciālistu un tehnisko noteikumu izdevēju tiesībām un pienākumiem no 2020. gada 1.janvāra, kā arī par būvniecības elektroniskā procesa sniegtām priekšrocībām.

Gan informatīvie semināri, gan tiešsaistes apmācību (vebināri) pasākumi ir pieejami bez maksas.

Sīkāk par apmācībām: http://bvkb.gov.lv/lv/news/piesakies-regionalajiem-informativajiem-seminariem-un-vebinariem-par-bis

Tiešsaistes apmācībām (vebināriem) var pieteikties: https://ej.uz/BISvebinars

Informatīvajiem reģionālajiem semināriem var pieteikties: https://ej.uz/BISseminars

Par BIS attīstības projektu: Sistēmas attīstīšana tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Būvniecības informācijas sistēmas attīstība. 1.kārta” (Nr.2.2.1.1./17/I/021) ietvaros. Šobrīd saskaņošanā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir dokumentācija arī projekta 2.kārtas īstenošanai. Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus būvniecības pakalpojumus, samazinot administratīvo slogu, uzlabojot pieejamību un veicinot caurskatāmību. BIS veidota, tās attīstīšanā iesaistot nozari un potenciālos lietotājus – līdz šim kopumā notikušas 130 prasību izstrādes darba grupas, kurās piedalījušies ap 2000 BIS lietotāju no 88 iestādēm.
Papildus jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Biroja ERAF projekta vadītāju Aiju Vuli (Aija.Vule@bvkb.gov.lv; tel.: 20259623).