Noslēgusies iedzīvotāju aptauja

Noslēgusies iedzīvotāju aptauja

No 2019. gada 12. augusta līdz 25. augustam Alsungas novadā tika organizēta Iedzīvotāju aptauja par Alsungas novada iespējamo pievienošanu citām administratīvām teritorijām. Aptaujā varēja piedalīties ar Alsungas novadu saistīti Latvijas Republikas valstspiederīgie, kuri atbildes sniegšanas brīdī ir sasnieguši 18 gadu vecumu un atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

1) deklarētā dzīvesvieta ir Alsungas novada administratīvā teritorijā,

2) darbavieta ir Alsungas novada administratīvajā teritorijā,

3) pieder nekustamais īpašums Alsungas novada administratīvajā teritorijā.

Aptaujā savu viedokli izteica 238 cilvēki, kas ir 20,5% no 18 gadu vecumu sasniegušajiem Alsungas novada iedzīvotājiem. 220 aptaujas dalībnieki jeb 92,4% bija par Alsungas novadu kā atsevišķu patstāvīgu Latvijas Republikas teritoriju, bet 18 iedzīvotāji bija pret Alsungas novadu kā atsevišķu patstāvīgu Latvijas Republikas teritoriju. Paldies visiem, kas nebija vienaldzīgi un izteica savu viedokli!

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi