Alsungas novada dome pārdod par brīvu cenu kustamo mantu

Alsungas novada dome pārdod par brīvu cenu kustamo mantu

Alsungas novada dome pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – buldozeru DZ 42G, reģistrācijas Nr. T1630LL. Nosacītā cena ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
Kustamās mantas raksturojums: buldozeru DZ 42G, reģistrācijas Nr. T1630LL, izlaiduma gads – 1988.
Kustamo mantu var apskatīt Alsungā iepriekš sazinoties pa tālruni 24990996 (Komunālā iecirkņa vadītājs Kristaps Ansons). 
Pieteikums iesniedzams Alsungas novada domes administratīvajā ēkā Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā līdz 2019. gada 10.septembrim. Ja līdz šim laikam būs pieteikušies vairāki interesenti, tiks rīkota kustamās mantas izsole ar augšupejošu soli.

 

Alsungas novada dome pārdod par brīvu cenu kustamo mantu - transportlīdzekļi GAZ 33023, valsts reģistrācijas DT5827.Nosacītā cena ir 600.00 EUR ( seši simti eiro 00 centi).

Kustamās mantas raksturojums: transportlīdzekļi GAZ 33023, izlaiduma gads 1999.g. 
Kustamo mantu var apskatīt Alsungā iepriekš sazinoties pa tālruni 24990996 (Komunālā iecirkņa vadītājs Kristaps Ansons). 
Pieteikums iesniedzams Alsungas novada domes administratīvajā ēkā Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā līdz 2019. gada 10.septembrim.. Ja līdz šim laikam būs pieteikušies vairāki interesenti, tiks rīkota kustamās mantas izsole ar augšupejošu soli.