Deputātu tikšanās ar VARAM ministru J.Pūci par administratīvo reformu

Deputātu tikšanās ar VARAM ministru J.Pūci par administratīvo reformu

Vakar, 24. jūlijā, tiekoties ar VARAM ministru J. Pūci viņa organizētajās konsultācijās ar Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada deputātiem par Kuldīgas novada apvienoto administratīvo teritoriju, Alsungas novada domes deputāti argumentēja plānotās reformas ietekmi uz Alsungas novada teritoriju un iedzīvotājiem un informēja, ka neatbalsta Alsungas novada pievienošanu Kuldīgas novadam, jo tas:
• pasliktinās Alsungas novada iedzīvotājiem iespēju saņemt pakalpojumus,
• palēninās teritorijas attīstību,
• atņems iedzīvotājiem iespēju lemt par savas teritorijas un kopienas vajadzībām un finansējumu šo vajadzību apmierināšanai,
• samazinās piederības, atbildības sajūtu/attieksmi, kas kalpo par pamatu iniciatīvām, aktivitātei, radošumam kopienas attīstības nodrošināšanai.
Alsungas novada deputāti ieteica nevis pārzīmēt robežas, bet izstrādāt tādu teritorijas attīstības pārvaldības reformu, lai radītu efektīvu, tolerantu, mainīgos apstākļos adaptēties spējīgu, līdzatbildīgu Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības sistēmu Latvijas vienlīdzīgas reģionu attīstības veicināšanai un sabiedrības labklājības izaugsmei.
Tikšanās noslēgumā domes priekšsēdētāja D. Kalniņa jautāja ministram, ko no ieteiktā un argumentiem ministrs ņems vērā un kā plāno pilnveidot piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas modeli. Tā kā ministrs savā atbildē desmit minūšu laikā vēl nebija devis konkrētu atbildi, Alsungas novada domes deputāti uzskatīja, ka šī tikšanās ir formāla un tās mērķis, pretēji uzaicinājumā paustajam, nav konsultēšanās. Tāpēc Alsungas novada domes deputāti atstāja telpu.