BEZMAKSAS APMĀCĪBAS PAR MEŽSAIMNIECĪBU

BEZMAKSAS APMĀCĪBAS PAR MEŽSAIMNIECĪBU

Aicinām meža īpašniekus, meža nozarē strādājošos un lauksaimniekus apmeklēt MPKS “Mežsaimnieks” rīkotās bezmaksas apmācības “Meža bioloģiskā daudzveidība, tās uzturēšana privātajos mežos”. Apmācības notiks 2019.gada 4. un 5.aprīlī “Juku dzirnavās” (Šķēdes pagasts, Saldus novads) un apkārtnē.

Apmācību tēmas: normatīvie akti, kas nosaka dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā. Bioloģiskās daudzveidības jēdziens, tās veidi. Sugu daudzveidība. Bioloģiski vērtīgu mežu koncepcija. Mežaudzes struktūras elementi. Struktūras kā ekoloģiskās nišas, saikne ar augu daudzveidību. Aizsargājamie meži. Dabiskie meža biotopi. Īpaši aizsargājami biotopi. Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi. Savstarpējā saikne un pārklāšanās. Aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošana.
Abās apmācību dienā notiks gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības (objekti dabā).
Lektore – Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētniece, sugu un biotopu eksperte Linda Uzule.
Precizēt interesējošos jautājumus, kā arī pieteikties uz apmācībām var, rakstot e-pastu uz adresi info@mezsaimnieks.lv  vai zvanot pa telefonu 29452767 (Māra Rozentāle). Detalizēta informācija pieejama mājas lapā www.mezsaimnieks.lv, kā arī tiks izsūtīta dalībniekiem. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmītnes, ēdināšana un izdales materiāli.

Pieteikšanās līdz 02.04.2019. (ieskaitot) Vietu skaits ierobežots!

Apmācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.