Domes sēde

Domes sēde

19. martā plkst. 16.30. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes Ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par Alsungas novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija.
2. Par Alsungas vidusskola attīstību.
3. Par izmaksu apstiprināšanu Alsungas novada izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem.
4. Par zemes nomu.
5. Par nekustamā īpašuma … zemes gabala atdalīšanu.
6. Par nekustamā īpašuma …. zemes gabala atdalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma … Alsungas novadā, nodošanu atsavināšanai.
8. Par ceļa reālservitūta noteikšanu.
9. Par Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu.
10. Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Alsungā, Alsungas novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu biedrībai “Alsunga, Skolas iela 6”.
11. Par D.Kalniņas komandējumu.
12. Par ceļa pārbūves projekta realizāciju.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi