Jaunieši piedalās nometnē

Jaunieši piedalās nometnē

2018.gada 11.-17.augustā Salacgrīvas novadā notika The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia nometne jauniešiem “Vējš burās!”. Nometnē piedalījās 52 jaunieši - gan esošie Award dalībnieki, gan jaunieši, kuri par Award iepriekš zināja pavisam maz vai neko - no dažādām Latvijas vietām, Lielbritānijas, Maltas, Nīderlandes, Somijas un Turcijas. Dalībnieku vidū arī jaunieši no Alsungas, Award vienības bronzas līmeņa dalībnieki – Reinis Raģelis un Nadīna Priedoliņa.
Valsts izglītības satura centra organizētās nometnes programma tika veidota, balstoties uz Award struktūru un principiem. Katra nometnes diena tika saistīta ar kādu no Award jomām – fizisko sagatavotību, prasmēm, brīvprātīgo darbu vai piedzīvojumu ceļojumu. Visas jauniešu aktivitātes bija kā izaicinājums, kuru pieņemot varēja gan iegūt jaunus draugus, gan kļūt drosmīgākam, pašpārliecinātākam, zinošākam, atvērtākam pret citiem un, protams, izdzīvot jaunu pieredzi.
Pēc atraktīvas savstarpējās iepazīšanās nometnes pirmajā dienā, 12. augusts tika veltīts jaunizveidoto komandu saliedēšanai un fiziskām aktivitātēm. Nometnes satura vadītāja Una Dreiblate stāsta: “Otrajā nometnes dienā jaunieši spēlēja spēli “Airis – Bura - Spara rats”, kas iekļāva 9 interesantus komandu saliedēšanas uzdevumus dažādos sarežģītības līmeņos. Uzdevumi blokā “Airis” bija saistīti ar sadarbību un komandas garu, “Bura” – gudriem lēmumiem, stratēģisku rīcību un prātīgu uzvedību, savukārt “Spara rats”- izveicību, drosmi un kārtīgu darba dunu. Otrajā spēles līmenī varēja tikt tikai tās komandas, kuras bija veiksmīgi izpildījušas vismaz divus pirmā līmeņa uzdevumus, bet trešajā – tikai tās komandas, kuras tika galā ar vismaz diviem otrā līmeņa uzdevumiem.” Spilgts dienas notikums bija arī pašdarināto kartona laivu parāde.
Trešās nometnes dienas programma bija veltīta 21. gadsimta prasmju un zināšanu apguvei un pilnveidei. Teorētiski – praktiskajās nodarbībās dalībnieki kopā ar iedvesmojošiem pasniedzējiem uzzināja ko vairāk par digitālo rīku izmantošanu, videi draudzīgu resursu izmantošanu, kā arī debatēm un improvizāciju. “Jaunieši mācījās efektīvi izmantot digitālos rīkus sociālajā vidē, kā arī analizēja to, vai tas, ko viņi publicē internetā, ir drošs viņu nākotnei. Nodarbībā par “Zero Waste” principiem jauniešiem bija iespēja uzzināt un pašiem veidot idejas par to, kā samazināt cilvēku radīto ietekmi uz apkārtējo vidi. Improvizācijas teātra nodarbībā jaunieši caur spēlēm un dažādām aktivitātēm mācījās prasmes, kas viņiem noderēs, uzstājoties publikas priekšā. Debašu nodarbības laikā viņi saprata kā ātri un efektīvi reaģēt stresa situācijās un kā formulēt un pamatot savu viedokli,” stāsta nometnes grupas līdere Ligita Millere.
Dienas noslēgumā zelta līmeņa dalībnieki no dažādām valstīm bija sagatavojuši kultūru vakara aktivitātes, kur jaunieši varēja iepazīties ar britu, nīderlandiešu, maltiešu, somu un turku kultūru.
“Nometnes ceturtās dienas rīta pusē jaunieši gatavojās savam pārgājienam no Vecmuižas uz Veczemju klintīm. Pieaicināto ekspertu vadībā tika apgūtas āra dzīvei nepieciešamās prasmes un zināšanas, piemēram, kartes un kompasa izmantošana, līdzi ņemamā ekipējuma izvēle, ugunskura kurināšana, maltīšu plānošana un pirmās palīdzības sniegšana. Pēcpusdienā jauniešu komandas devās uz jūru, mērojot aptuveni 13 kilometrus garu maršrutu caur mežu. Pa ceļam bija izvietoti kontrolpunkti, kuros bija iespēja pārbaudīt iepriekš gūtās zināšanas,” atklāj nometnes grupas līdere Ineta Legzdiņa.
Vakarā katra komanda gatavoja vakariņas un klausījās zelta līmeņa dalībnieku Award ceļojumu stāstos. Lietainā nakts tika pārlaista teltīs. Nākamajā dienā, atgriežoties viesu namā “Vecmuiža”, dalībniekiem bija iespēja dalīties ar savu pārgājiena pieredzi un analizēt to.
15. augustā nometnes dalībniekiem bija iespēja piedalīties nodarbībā par pašmotivāciju. Vieslektors Āris Birze caur savu dzīves gājumu un dažādiem praktiskiem uzdevumiem jauniešiem izklāstīja to, kā domas, sajūtas, rīcība un rezultāts ir savstarpēji saistīti, un norādīja uz vides, uzvedības, prasmju, pārliecību un “es” mijiedarbību.
“Brīvprātīgā darba dienā visi jaunieši devās uz Tūju un Salacgrīvu, kur veica dažādus labos darbus. Dalībnieki apciemoja veco ļaužu pansionātu, stādīja puķes un krūmus, sakopa jūras piekrasti un apkopa kuģi,” par 16. augusta nometnes aktivitātēm stāsta nometnes grupas līderis Kaspars Bulindžs.
Pēc praktiskās iepazīšanās ar visām četrām Award jomām jauniešiem tika piedāvāta nodarbība par mērķu plānošanu, un uzreiz pēc tās viņi tika aicināti uz individuālām konsultācijām. To laikā Award vadītāji, pieaugušie, kuriem ir attiecīgs sertifikāts, palīdzēja jauniešiem saprast, ko viņi labprāt vēlētos darīt katrā no Award jomām un kādus individuālos mērķus sasniegt.
DALĪBNIEKU ATSAUKSMES
Nadīna: “Pēc šīs nometnes atmiņā palika jauniegūtie draugi, interesantās un jautās nodarbības, pozitīvais nometnes personāls un piedzīvojumu ceļojums. Iegūtie draugi – ļoti atvērti un izpalīdzīgi, tādēļ joprojām uzturu ar viņiem kontaktu. Nodarbībās varēja uzzināt daudz jauna, varēja izpausties un izteikt savu viedokli. Nometnes personāls, tāpat kā nometnes draugi, bija atvērti un draudzīgi.
Vērtīga likās lekcija, ko vadīja Āris Birze. Viņš bija pārliecināts par sevi, stāstīja notikumus no savas dzīves, runāja par tēmu, kas pašam ir sāpīga, bija patiess un ieteica daudz noderīga.”
Reinis: “Visspilgtāk atmiņā man palicis kāpiens ''Topā'', jo man vajadzēja uzticēties pārējiem, kuri ar striķiem turēja stabu un platformu, uz kuras man bija jāuzrāpjas un jānostājas. Tas tiešām bija pārbaudījums, jo es nevienu tur vēl nepazinu! Atceros momentu no pārgājiena, kad pēc apmaldīšanās beidzot kartē sapratām, kur esam un uz kuru pusi jādodas. Tad komandas biedri uzreiz atslāba un kļuva runīgāki. Vēl man patika vieslektori, kuri mums klāstīja par viņu profesijām. Viņu stāstījumi mani reāli iedvesmoja.
Vērtīgākais, ko es nometnē ieguvu - draugi, jo šo nometni apmeklēja mani vienaudži no citām valstīm. Protams ar viņiem vajadzēja sarunāties angliski, un tā man bija iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Vēl nometnē mums bija jāstrādā grupās, kas uzlaboja komunikāciju un sadarbošanos, kas skolā un darbā ir ļoti svarīgas.”

Nometne tika īstenota pateicoties Valsts izglītības satura centra, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam līdzekļiem, British Council pārstāvniecības Latvijā piešķirtajam mērķfinansējumam, privātam S.Boddy ziedojumam un dalībnieku līdzdalības maksai.

Informāciju sagatavoja: Katrīna Sprudzāne, Valsts izglītības satura centra vecākā referente Tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi