2017.gada Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

2017.gada Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

23. janvārī Alsungas novada bibliotēkā 3. klases Bērnu žūrijas eksperti dalījās savos iespaidos par izlasītajām grāmatām. Interesanti bija dzirdēt, ko katrs no ekspertiem šajās grāmatās saskatīja sev pieņemamu un kas patika. Kā katrs izvērtēja un iedalīja grāmatas pēc anketā prasītā vērtējuma. Atbildes bija ļoti atšķirīgas, kas liecināja, ka gaumes dažādas un katram ekspertam bija sava mīļākā grāmata, kurai tika dota 1. vieta. Vienam patika dzejoļi, citam stāsti, un vēl kādam piedzīvojumi. Pēc pārrunām par Bērnu žūrijas grāmatām, skolēni vēl varēja parādīt cik erudīti ir krustvārdu mīklu minēšanā. Jautājumi skolēniem sākumā likās ļoti viegli, bet kad bija jāsāk risināt atklājās ka vārdi ir vienkārši, bet viņiem nezināmi, jo tagad ar tādiem vārdiem nebija saskārušies. Kā arī tas, ka skolēni dzīvojot laukos maz bijuši dabā un ne visai to labi pazīst, radīja problēmas, lai atbildētu uz konkrēto jautājumu. Bija arī izņēmumi, kuri ātri varēja atrisināt krustvārdu mīklu. Tas liecina, ka grāmatu lasīšana nāk tikai par labu, jo lasot grāmatas paplašinās redzes loks un arī vārdu krājums ir bagātāks, un tur gūtās zināšanas var pielietot krustvārdu mīklu risināšanā. Kopumā šī nodarbe izvērtās jautra, interesanta un tika veiksmīgi pabeigta, par ko skolēni saņēma saldumus. Ceru, ka skolēniem patika.

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi