Bāriņtiesa

Alsungas novada bāriņtiesa ir Alsungas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Alsungas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic tai ar likumu uzliktās funkcijas.

Adrese:

Pils ielā 1, Alsunga, Alsungas novads, LV3306

Tālrunis: 63351502; 27830370

Fakss: 63351342

E-pasts: barintiesa@alsunga.lv

Darbinieki:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dina Kaminska  

Bāriņtiesas locekļi: Santa Ansone, Vineta Ķine, Ināra Staņislavčika

Darba laiks:

pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00- 17.00 (12.00-12.45 pusdienas pārtraukums)

piektdien 8.00-15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdienās 13.00-17.00

Ceturtdienās 8.00-12.00

Bērnus un aizgādnībā esošās personas pieņem vai uzklausa jebkurā darbdienas laikā.

 

Ņemot vērā bāriņtiesas darba specifiku, iepriekš vēlams vienoties par konkrētu laiku,

sazinoties pa tālruni 27830370.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi